Tác giả: Phạm Minh Thư

Việc sử dụng KPI đã trở nên phổ biến và là công cụ không thể thiếu trong kinh doanh. Trong tất cả mọi lĩnh vực kinh doanh, KPI được sử dụng để giúp cho việc đo lường độ hiệu quả thành công. Nếu cá nhân không xác định được công việc và nhiệm vụ họ […]

Ở các trung tâm bảo hành lớn, các nhà quản lý thường trăn trở làm sao để tối ưu được thời gian bảo hành sản phẩm. Bên cạnh đó làm sao để đảm bảo các quy trình chăm sóc một cách đầy đủ. Để đáp ứng được điều đó phần mềm quản lý bảo hành […]

Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển vượt trội, các doanh nghiệp in ấn cũng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Một khi đã phát triển, công việc kinh doanh in ấn ngày càng trở nên phức tạp. Việc quản lý đơn hàng sao cho nhanh chóng và kịp thời đáp […]

Phần mềm quản lý công việc JobChat còn có thể tùy biến để bạn có thể tạo cho mình phần mềm quản lý Telesale chuyên nghiệp. 1. Tại sao bạn cần phần mềm quản lý công việc Telesale? Telesale là hình thức bán hàng qua điện thoại, cần thiết trong quy trình bán hàng của […]

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.