Category: Câu chuyện kinh doanh

Bác Hồ ngày xưa đã có câu:”Đoàn hết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Chỉ có đoàn kết mới có thêm sức mạnh chống lại kẻ thù. Câu chuyện về sự đoàn kết mà JobChat kể cho bạn ngày hôm nay mong rằng sẽ giúp bạn nhận thức được […]

Thị trường kinh doanh trực tuyến mỗi năm đang tăng hơn 20%. Nó được dự đoán sẽ tăng trưởng từ 2,3 nghìn tỷ USD trong năm 2017 lên 4 nghìn tỷ USD vào năm 2020. Doanh số thương mại điện tử toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đạt mức 3.453 tỷ USD trong năm […]

Mỗi câu chuyện trong cuộc sống đều cho ta những bài học. Hôm nay JobChat sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện nghệ thuật bán hàng. Những câu chuyện thường ngày bạn có thể bắt gặp nhưng lại không quá chú tâm đến. 1. Câu chuyện bán hàng – câu chuyện nghệ thuật bán […]

Copyright 2020 JobChat JSC. All Rights Reserved.