Category: Công nghệ

Các công ty lớn hiện nay như Google, Facebook, Amazon,.. đã đầu tư vào ứng  dụng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên AI vẫn chưa được marketer sử dụng hầu hết ở tất cả các công ty. Sau đây là các lý do mà trí tuệ nhân tạo trong marketing vẫn chưa được marketer chấp […]

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.