Category: Khởi nghiệp

Trước khi đưa ra quyết định thành lập công ty, nhà sáng lập phải cân nhắc rất nhiều thứ. Lựa chọn một co-founder (đồng sáng lập) cũng là một trong những quyết định quan trọng nhất. Bởi vì họ chính là những người sẽ cùng đồng hành và cùng bạn giải quyết những khó khăn […]

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.