Category: Quản lý doanh nghiệp

Ngay từ lúc mới thành lập doanh nghiệp, các giám đốc đã nhận thức được tầm quan trong của công tác đào tạo trong doanh nghiệp. Theo Udemy for Business, 71% chuyên gia nhận sự đã nhận định rằng, nhân viên trong doanh nghiệp của mình không có đủ kỹ năng cần thiết để đáp […]

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.