Vừa qua, đại hội XII đã được tổ chức nhằm tổng kết và đề ra hướng phát triển trong nhiệm kỳ đại hội XIII. Tất cả những điều này được được đúc kết trong báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ của Đảng. Cùng điểm qua những tin chính trong bài viết.

Tình hình chung của đất nước

Trong năm năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới có sự chuyển biến hết sức phức tạp. Với vô số những thử thách về dịch bệnh, bạo lực, hòa bình, chiến tranh, tranh chấp… Đứng trước tình hình đó, Đảng và nhà nước đã phải điều chỉnh chiến lược để ứng phó với những biến động xảy ra. 

Tình hình chung của đất nước
Tình hình chung của đất nước

Tình hình phát triển trong nước. Về kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều được đẩy mạnh phát triển. Song song với đó là sự bạo động, chống phá Đảng và nhà nước ngày càng nhiều và tinh vi hơn. Nên nguồn lực của công tác xây dựng Nhà nước cũng dùng trong việc trấn an, dẹp loạn những thế lực này.

Đặc biệt, đầu năm 2020 có sự tác động rất lớn của bùng phát diện rộng về dịch bệnh Covid-19. Gây thiệt hại về kinh tế, xã hội, sự phát triển của đất nước và đe dọa tính mạng con người.

Vậy nên, chỉnh đốn Đảng, phát triển sự toàn diện của chức năng một nhà nước. Được quyết tâm thực hiện cùng với nỗ lực cao trong chính trị, hành động quyết liệt, rõ ràng. Đại hội XII được tổ chức và tổng kết được những gì đã và đang đạt được. Phát hiện và đưa ra những thiếu sót cần khắc phục. Cùng theo dõi điểm tin ở dưới.

Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành điều lệ xây dựng Đảng

Công tác xây dựng Đảng về chính trị

Công tác xây dựng đảng kiên định theo chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh. Với 6 nhiệm vụ, 4 quyết định và 1 quy định đã được thực hiện dưới sự giám sát của Ban Chấp hành Trung ương.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị
Công tác xây dựng Đảng về chính trị

Các cấp ủy đã nhanh chóng triển khai chủ trương của Đảng thành kế hoạch, chỉ thị, chương trình hành động. Phù hợp với tình hình từng địa phương, tình hình thực tế từng giai đoạn. Vì thế nhiều cấp ủy đa hoàn thành xuất sắc chủ trương đề ra, khắc phục điểm yếu, giải quyết vấn đề khó khăn tại địa phương.

Năng lực lãnh đạp của Đảng, trình độ và trí tuệ cũng được nâng cấp lên từng ngày. Đứng vững vàng để đối phó với tình hình chính trị, xung đột của nhiều thế lực lớn mạnh. Cùng với đó là giai cấp công nhân càng thấm nhuần được đường lối, vững vàng sự tin tưởng. 

Hạn chế còn tồn động ở đây là nhiều chỉ thị của Đảng xuống địa phương còn sai sót. Vì phải đi qua nhiều cấp bậc, sự sai sót, việc truyền tải không đúng nội dung. Một số cán bộ đảng viên còn mơ hồ về mục đích, chính trị không vững vàng. Nên điều này đang cần được khắc phục và là vấn đề cho đại hội lần sau.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng

Đã đạt được việc xây dựng tình đoàn kết, thồn nhất một lòng. Học tập, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác đào tạo về lý luận chính trị, giúp nâng cao tư tưởng đi kèm với đổi mới cách thức giảng dạy, cải tạo giáo trình.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng
Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng

Mặc dù có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và tư tưởng của cán bộ đảng viên cũng như người dân. Nhưng còn khá nhiều những lỗ hỏng, đó là chưa kịp thời, tính thuyết phục chưa cao. Hoặc là còn khá nhiều thế lực thù địch truyền tải sai trái đạo lý, chủ trương. Dẫn đến dư luận hoang mang và chưa có tinh thần đoàn kết cao.

Ngoài ra, tổng kết công tác xây dựng Đảng còn có những thành tích khác. Như việc hoàn thiện công tác xây dựng về đạo đức, nêu gương những người tốt việc tốt, xử phạt những con người vi phạm nghiêm trọng. Đẩy mạnh chương trình học tập, trau dồi đạo đức cho mọi người.

Ứng dụng tư vấn dịch vụ
ứng dụng quản lý thi công xây dựng Đảng hoàn thiện – Jobchat

Để hạn chế không lặp lại ở những kỳ báo cáo xây công tác xây dựng Đảng tiếp theo. Và thi hành điều lệ Đảng tốt thì cần thiết phải ứng dụng công nghệ hỗ trợ.

Dễ dàng đưa ra những chủ trương cần thi hành. Truyền tải nhanh hơn đến các cấp ủy đảng. Cụ thể hóa từng nhiệm vụ mà không để xảy ra sai sót nào. Tất cả được quản lý tập trung, dễ dàng kiểm soát.

Sử dụng miễn phí tại đây: https://app.jobchat.vn/

Download ứng dụng tại: