Tiền lương là vấn đề được hầu hết các doanh nghiệp quan tâm. Bởi vì, với một doanh nghiệp, tiền lương là yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển. Không những thế, nó liên quan đến mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì một mức lương thỏa đáng sẽ thu hút và giữ chân được nhân tài. Bài viết sau đây là cách tính lương năm 2021 được cập nhật cho doanh nghiệp.

Dù là công ty nhỏ hay lớn thì những người quản lý nhân sự cũng phải hiểu rõ về các quy định, các nguyên tắc tính lương của luật pháp Việt Nam và các hình thức trả lương để từ đó lựa chọn chiến lược phù hợp với doanh nghiệp

>>>Xem thêm: Ứng dụng quản lý công việc tài chính hiệu quả

Các nguyên tắc tính lương trong doanh nghiệp

Ai cũng hiểu rằng, nguyên tắc để tính lương trong doanh nghiệp đó là phân cấp bậc lương cho từng vị trí trong doanh nghiệp. Để hiểu hơn về các nguyên tắc tính lương, trước hết phải hiểu rõ các khái niệm này:

 • Tiền lương cấp bậc:  Là chế độ tiền lương áp dụng cho người lao động trực tiếp và trả lương theo kết quả lao động của họ thể hiện qua số lượng và chất lượng
 • Hệ số tiền lương cấp bậc: Là hệ số nhằm thế hiện sự chênh lệch của mức tiền lương đối với các mức lương theo ngạch, theo bậc lương và mức lương tối thiểu của vùng.

Đây là một trong những yếu tố lương cơ bản của thang lương và bảng lương. Dựa vào đó, các doanh nghiệp, cơ quan trả lương và tính toán các chế độ Bảo hiểm xã hội, tăng ca, ốm đau,.. đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

>>>Xem thêm:

cách tính lương năm 2020
Các nguyên tắc tính lương trong doanh nghiệp
 • Mức lương: Là khoảng tiền chi trả cho người lao động trong một đơn vị thời gian phù hợp với các cấp bậc trong thang lương. Khi thực hiện tính lương, người ta sẽ tính theo một mức lương cơ sở nhất định để tính chính xác được các khoảng lương cho người lao động.
 • Thang lương:Là quan hệ tỷ lệ về tiền lương giữa các vị trí giống hoặc khác nhau the trình tự và cấp bậc. Mỗi bậc trong thang lương đều có hệ số cấp bậc và tỷ lệ tiền lương khác nhau so với tiền lương tối thiểu.
 • Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật: là văn bản quy định về mức độ phức tạp của công việc kèm theo yêu cầu về trình độ lành nghề của công nhân. Ở một bậc nào đó phải biết gì về mặt kỹ thuật và phải làm được gì về mặt thực hành.

Nội dung của quy chế tiền lương

Quy chế tiền lương

Những nguyên tắc chung

Trước khi xây dựng quy chế tiền lương cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Tiền lương phụ thuộc vào kết quả lao động của từng người, từng bộ phận
 • Chống phân phối bình quân, hệ số giãn cách giữa những người có tiền lương cao nhất và thấp nhất do doanh nghiệp lựa chọn
 • Lãnh đạo doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn cung cấp để xây dựng quy chế trả lương
 • Cơ chế trả lương cần linh hoạt để đáp ứng được những thay đổi của doanh nghiệp và thị trường.
Những nguyên tắc chung của quy chế tiền lương
Nội dung của quy chế tiền lương

Nội dung mẫu quy chế tiền lương trong doanh nghiệp

Quy chế tiền lương sẽ khác nhau ở từng doanh nghiệp. Chính vì vậy mà người quản lý cần cân nhắc các nguồn lực bên trong doanh nghiệp để đưa ra những giải pháp tài chính phù hợp với doanh nghiệp. Một quy chế tiền lương thường có các khoản sau:

 • Lương chính: Được quy định được quy định theo Nghị định số 153/2016 NĐ-CP, là mức lương được trả cho nhân viên làm việc hành chính trong điều kiện bình thường.
 • Lương đóng BHXH: được quy định tại thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
 • Lương thử việc: 85% mức lương của công việc (mức này quy định tùy doanh nghiệp).
 • Lương khoán: lương dành cho các cá nhân làm công việc có tính chất thời vụ.
 • Cách tính lương: trả lương theo ngày công chuẩn làm việc của tháng.
 • Lương thời gian: áp dụng cho toàn thể nhân viên và lãnh đạo của công ty.
 • Phụ cấp và trợ cấp:

Phụ cấp

Các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng kinh doanh được hưởng phụ cấp trách nhiệm. Ví dụ: Mức hưởng phụ cấp của Giám đốc là 3 triệu đồng, của Phó giám đốc là 2 triệu đồng,…

Toàn bộ nhân viên chính thức kí Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên: mức hưởng phụ cấp tùy thuộc vào từng chức danh và được ghi cụ thể trong Hợp đồng lao động.

Những nhân viên ký Hợp đồng lao động dưới 3 tháng: mức phụ cấp được thỏa thuận và ghi rõ trong Hợp đồng.

Trợ cấp:

Mức hưởng trợ cấp được thể hiện chi tiết trong Hợp đồng lao động. Đây là việc mà nhân viên với các cấp quản lý khi thương thảo hợp động tự đàm phán và quy định rõ với nhau rồi mới ký.

Nhân viên chính thức ký Hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên được hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà 1-2 triệu đồng/ tháng.

Các công thức tính lương cơ bản

Cách tính lương năm 2021 theo thời gian

Đây là kiểu tính lương cơ bản nhất phụ thuộc vào thời gian làm việc, cấp bậc công việc và bậc lương của từng người lao động. Cần nắm những yếu tố sau để tính lương theo cách này:

Lương cơ bản: Lương cơ bản hình thành khi thỏa thuận giữa người lao động với doanh nghiệp. Đây là cơ sở để tính bảo hiểm, các khoản trích và tiền lương thực lĩnh của người lao động.

Cách tính lương năm 2021 theo thời gian
Cách tính lương năm 2021 theo thời gian

Phụ cấp: Là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, hoặc phụ cấp gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Ngày công thực tế: Đây số ngày bạn đi làm trong tháng, thường được thống kê dựa trên bảng chấm công.

Từ đó, doanh nghiệp có các tính lương sau:

Cách 1: Doanh nghiệp không quy định ngày công chuẩn
“Lương tháng” = “Lương cơ bản”+ “Phụ cấp (nếu có)” / “ngày công chuẩn của tháng” x “số ngày làm việc thực tế”

Cách 2: Doanh nghiệp quy định ngày công chuẩn

“Lương tháng” = “Lương” + “Phụ cấp (nếu có)” / “26” x “ngày công thực tế làm việc”

Cách tính lương theo sản phẩm

Dựa vào chất lượng và số lượng sản phẩm hoặc phần trăm công việc của người lao động để tính lương. Chính vì gắn năng suất với thù lao nên áp dụng cách này để khuyến khích người lao động tăng năng suất và số lượng sản phẩm,

Công thức tính lương theo sản phẩm:

Lương sản phẩm = Đơn giá sản phẩm x Số lượng sản phẩm

Cách trả lương khoán

Trả lương khoán là hình thức người lao động phải hoàn thành được đúng khối lượng thỏa thuận giữa các bên

Công thức:

Lương = Mức lương khoán x tỷ lệ % hoàn thành

Tiền lương là một vấn đề rất phức tạp. Quản lý nhân sự phải tính toán một cách hợp lý, chính xác. Bên cạnh đó còn phải thường xuyên theo dõi công tác quản lý tiền lương và điều chỉnh kịp thời để đảm bảo cho sự ổn định phát triển. Duy trì đội ngũ lao động tài giỏi và cống hiến vì mục tiêu phát triển của công ty. Cách tính lương năm 2021 trên hy vọng giúp doanh nghiệp hiểu hơn về các cách tính lương. Từ đó có chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp.

>> Đăng ký nhận miễn phí: Bộ tài liệu quản trị doanh nghiệp – Quản lý nhân sự