Thế giới công nghệ số – bạn biết gì về nó? Trong thời đại công nghệ 4.0 các doanh nghiệp đã phát triển vượt bậc như thế nào? Doanh nghiệp đã đưa nghệ thuật bước nhảy vào các hoạt động. Điều này mang nhiều thành công cho doanh nghiệp lúc bấy giờ.

1.Bạn có biết nghệ thuật bước nhảy trong doanh nghiệp?

“Hiểu biết, nội lực, quản trị của mình còn cách xa quá với thế giới, chính công nghệ là bước nhảy vọt để giúp doanh nghiệp cạnh tranh trong tương lai, đó là lời nói thật của một người từng làm ở môi trường quốc tế”.

Nghệ thuật bước nhảy được xem như hoạt động ứng dụng trí tuệ và công nghệ vào doanh nghiệp để đưa doanh nghiệp vươn lên tầm cao mới.

nghệ thuật bước nhảy là gì?
Bạn có biết về nghệ thuật bước nhảy trong doanh nghiệp?

Nghệ thuật bước nhảy nó bao gồm:

 • Tư duy quốc tế
 • Thị trường cho người già là thị trường hot
 • Cung cấp những gì khách hàng muốn
 • Nghệ thuật khiếm khuyết

Khi bạn hiểu được nội lực của doanh nghiệp của bạn và tạo nên những thành công thì khi đó bạn chính là người nghệ sĩ tài ba của nghệ thuật bước nhảy trong doanh nghiệp.

2.Điểm mạnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam

 • Kết quả phát triển kinh tế và giảm nghèo đầy ấn tượng.
 • Nằm trong khu vực địa lý năng động nhất thế giới.
 • Lực lượng lao động lớn, cơ cấu dân số thuận lợi.
 • Nỗ lực tăng cường hệ thống giáo dục, thành tích giáo dục trung học tốt.
 • Điểm đầu tư hấp dẫn đối với các tập đoàn đa quốc gia.
 • Năng lực xuất khấu của một số ngành tốt.
 • Có uy tín trong một số lĩnh vực như toán, nghiên cứu nông nghiệp và sinh học.
 • Có tiến bộ trong việc hình thành và duy trì các cơ quan và thể chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
 • Các sáng kiến khu vực có lợi cho.
Thành công nghệ thuật bước nhảy

3.Điểm yếu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam

 • Năng suất lao động và mức thu nhập thấp.
 • Thiếu khuôn khổ pháp lý và không khuyến khích đổi mới sáng tạo.
 • Doanh nghiệp khó tiếp cận vốn.
 • Doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả.
 • Cơ sở hạ tầng yếu kém.
 • Chất lượng hệ thống dạy và học yếu kém.
 • Mức độ phức tạp trong sản xuất và xuất khẩu còn thấp.
 • Doanh nghiệp ít sáng tạo, và thậm chí thiếu năng lực nghiên cứu và phát triển.
 • Năng lực nghiên cứu của các tổ chức nghiên cứu nhà nước còn yếu kém.
 • Hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn yếu kém do thiếu các phòng  thí nghiệm và thiết bị nghiên cứu.
 • Cơ sở thông tin phục vụ việc xây dựng chính sách đổi mới sáng tạo còn yếu kém.
 • Quản lý nhà nước và thực hiện chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn yếu kém.

Bài viết cùng chủ đề:

4.Cơ hội: khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam

 • Phát triển nguồn vốn con người và kỹ năng dựa trên cộng đồng người Việt khá lớn.
 • Tạo lập khu vực doanh nghiệp năng động và có năng lực đổi mới sáng tạo.
 • Đa dạng hoá và thúc đẩy nền kinh tế.
 • Phát triển quan điểm lành mạnh về chấp nhận rủi ro.
 • Nâng cao hiệu lực của hệ thống đổi mới sáng tạo về tác động kinh tế – xã hội.
 • Tăng cường tăng trưởng cho mọi người.

5.Thách thức khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam

 • Môi trường kinh tế vĩ mô không thuận lợi, kinh tế tăng trưởng chậm dần.
 • Không thực hiện thành công cải cách thể chế và môi trường kinh doanh thông qua cải cách hệ thống ngân hàng và chống tham nhũng.
 • Chảy máu chất xám gia tăng.
 • Không sẵn sàng cho cạnh tranh quốc tế.
 • Nguy cơ bẫy thu nhập trung bình đang hiển hiện.
Những thách thức của nghệ thuật bước nhảy
Những thách thức của nghệ thuật bước nhảy trong danh nghiệp Việt Nam

6.Khuyến nghị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam

 • Cải thiện khuôn khổ pháp lý cho đổi mới sáng tạo
 • Tăng cường quản trị công đối với hệ thống đổi mới sáng tạo
 • Tăng cường nguồn vốn con người về đổi mới sáng tạo
 • Tăng cường đổi mới sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp
 • Nâng cao tỉ trọng đóng góp của các cơ quan nghiên cứu nhà nước
 • Thúc đẩy các mối liên kết đổi mới sáng tạo

7.Phần mềm quản lý công việc – tế bào gốc

Muốn doanh nghiệp của mình không chịu tụt hậu ở phía sau thì doanh nghiệp cần phải ứng dụng công nghệ vào quản lý công việc.

Phần mềm quản lý công việc online được xem như là tế bào gốc của bước nhảy của doanh nghiệp. Phần mềm sẽ giúp doanh nghiệp hệ thống hóa công việc, quản lý chặt chẽ công việc, giám sát nhân viên và dự án.

Nghệ thuật bước nhảy của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp có những bước đi vững chắc. Những bước chân dài sẽ khiến cho doanh nghiệp có những khó khăn, để vượt qua nó thì bạn hãy chú ý đến nghệ thuật bước nhảy để quản trị tốt những rủi ro nhé!