Nguyên tắc cùng thắng là nguyên tắc cơ bản dẫn đến thành công trong mọi tương tác của con người. Nó bao gồm 5 mặt tương thuộc trong cuộc sống, bắt đầu là tính cách. Sau đó là các mối quan hệ để hình thành các thỏa thuận. Nó được nuôi dưỡng trong một môi trường mà cấu trúc và quy tắc được xây dựng trên cơ sở tư duy cùng thắng. Nó liên quan đến quy trình. Bài viết sau đây sẽ xem xét 5 phương diện của nguyên tắc cùng thắng

Tính cách

Tính cách là nền tảng của tư duy cùng thắng. Mọi thứ khác được xây dựng trên nền tảng này.

Có 3 đặc trưng tính cách quan trọng

Tính chính trực

Đây là giá trị mà chúng ta đặt vào bản thân mình. Khi chúng ta nhận diện rõ các giá trị của mình. Chủ động tổ chức và thực hiện theo những giá trị hằng ngày. Chúng ta sẽ xây dựng được sự tự nhận thức, ý chí độc lập bằng cách giữ lời hứa và thực hiện đúng cam kết

Tính cách chính trực
Tính cách chính trực

Sự chín chắn

Là sự cân bằng giữa lòng dũng cảm và sự cân nhắc. Để tìm được sự cân bằng giữa lòng dũng cảm và sự cân nhắc. Bạn phải là một người chín chắn thật sự. Chín chắn là cốt lõi của tư duy cùng thắng

Sự chín chắn
Để tìm được sự cân bằng giữa lòng dũng cảm và sự cân nhắc

Sự rộng lượng

Người rộng lượng trong cuộc sống không nhiều. Đa số họ thường nghĩ đến cái tôi hẹp hòi của bản thân. Tuy nhiên, những người hẹp hòi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc chia sẻ. Sự thành công và uy tín, quyền lực hay lợi ích ngay chính với những người giúp họ gặt hái những thành quả đó.

Ngược lại, sự rộng lượng xuất phát từ một ý thức sâu sắc về giá trị và danh dự cá nhân. Nó dẫn đến việc chia sẻ uy tín, lợi nhuận, ra quyết định và công nhận. Nó mở ra nhiều khả năng, lựa chọn, giải pháp và sáng tạo.

>>> Bài viết cùng chủ đề: Người thành công kết bạn ra sao?

Các mối quan hệ

Từ nền tảng của tính cách, chúng ta sẽ xây dựng và duy trì được các mối quan hệ theo tư duy cùng thắng. Sự tin cậy chính là nòng cốt của tư duy cùng thắng.

Không có sự tin cậy , chúng ta không cởi mở, học hỏi và giao tiếp. Nó giúp triệt tiêu năng lượng tiêu cực vốn thường tập trung vào khác biệt nhân cách và địa vị. Đồng thời nó tạo ra nguồn năng lựng tích cực có trọng tâm và phối hợp năng lực của cả hai bên để tạo nên sức mạnh sáng tạo và liên kết

Các mối quan hệ có cùng tư duy cùng thắng
Sự tin cậy chính là nòng cốt của tư duy cùng thắng

>>>Xem thêm: Thấu hiểu để giao tiếp tốt hơn

Thỏa thuận

Sau khi thiết lập mối quan hệ, người ta sẽ đưa ra các thỏa thuận dựa trên nguyên tắc cùng thắng

  • Trong thỏa thuận cùng thắng, năm nhân tố sau đây cần được thể hiện một cách rõ ràng:
  • Kết quả mong muốn: Xác định những việc cần làm và thời hạn hoàn thành
  • Chỉ dẫn: Chỉ rõ các thông các thông số( về nguyên tắc, chính sách,..) để đạt được kết quả theo thông số đó
  • Nguồn lực: Xác định nhân lực, vật lực, tài lực và sự hỗ trợ kỹ thuật hoặc tổ chức để đạt được kết quả
  • Kế hoạch: Đặt ra các tiêu chuẩn và thời gian nhằm đánh giá kết quả công việc.
  • Tổng kết, đánh giá: Xác định tính chất công việc- tốt hay xấu, tự nhiên hay logic hay không.Xác định tình hình trong và sau mỗi công đoạn\
thỏa thuận theo nguyên tắc cùng thắng
Sự hiểu biết lẫn nhau và thỏa thuận rõ ràng

Năm các nhân tố trên sẽ giúp các thỏa thuận cùng thắng tồn tại. Sự hiểu biết lẫn nhau và thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu sẽ là một chuẩn mực để đo lường mực độ thành công của mỗi người.

Các thỏa thuận công việc theo nguyên tắc cùng thắng

Việc xây dựng thỏa thuận về kết quả công việc cần hoàn thành theo tư duy cùng thắng là hoạt động trung tâm của quản lý. Khi đã có thỏa thuận, các nhân viên có thể quản lý bản thân mình trong khuôn khổ thỏa thận đó. Người quản lý chỉ đóng vai trò như một chiếc xe dẫn đường trong cuộc đua, có nhiệm vụ sắp xếp cho cuộc đua và sẵn sàng rút khỏi đường đua và cuối cùng là làm sạch những vết dầu loang.

Để áp dụng nguyên tắc cùng thắng một cách hiệu quả và thành công thì không thể không sử dụng phần mềm quản lý công việc cá nhân.