Lưu trữ: Blog

Trong quá trình hội nhập nền kinh tế, chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ các startup khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Khởi nghiệp cũng là vấn đề được chú trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Trong những năm gần đây đã có rất nhiều chương trình, cuộc thi khuyến khích, […]

Xây dựng thương hiệu ngày nay dường như là khái niệm quen thuộc với tất cả mọi doanh nghiệp.  Các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đều có ý thức xây dựng thương hiệu. Nhưng xây dựng thương hiệu thành công không phải là điều dễ dàng. Có rất nhiều yếu tố để xây dựng […]