Lưu trữ: Blog

Với giấc mơ kinh doanh shop trái cây sạch trong môi trường đang tràn lan trái cây sạch thật giả. Chị Nguyễn Ngọc Huyền từ bỏ mức lương 2000-3000 USD mỗi tháng để viết nên giấc mơ đó. Khỏi nghiệp với số vốn ít ỏi sau 5 năm chị có trong tay doanh nghiệp quy […]

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.