Lưu trữ: Blog

Hiện nay, bộ phận designer làm việc freelance chiếm tỉ lệ khá cao. Họ đều là những người yêu thích công việc tự do, không ràng buộc và quy cũ. Số lượng freelancer tại Việt Nam ngày nay cực kì lớn. Vậy hướng đi đúng cho thiết kế web với photoshop và kiếm tiền từ […]

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.