Tiến độ và chất lượng của mỗi dự án luôn là sự quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Vậy người quản trị dự án phải biết nội dung dự án, các giai đoạn và  hiểu rõ về khái niệm quản trị dự án là gì? Thì mới có thể hoàn thành tốt công việc của mình.

Tìm hiểu về quản trị dự án

a. Khái niệm

Quản trị dự án là sự áp dụng một cách phù hợp các kiến thức, kỹ năng,công cụ và kỹ thuật vào trong quá trình đề xuất dự án, lập kế hoạch dự án, thực hiện dự án, theo dõi giám sát dự án và kết thúc dự án để đạt được các yêu cầu của dự án.

quản lý dự án trong doanh nghiệp
khái niêm

b. Nội dung

Quản trị dự án thường bao gồm:

Xác định các yêu cầu (của công ty hoặc của khách hàng)

Xác định và đáp ứng các nhu cầu, các mối quan tâm, và mong đợi của các chủ thể dự án trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án

Cân đối hài hoà giữa các yêu cầu, ràng buộc khác nhau của dự án bao gồm :

 • Phạm vi dự án
 • Chất lượng
 • Tiến độ
 • Kinh phí
 • Nguồn lực
 • Rủi ro

Mỗi dự án cụ thể sẽ có những yêu cầu và ràng buộc nhất định đòi hỏi nhà quản lý dự án cần phải xác định thứ tự ưu tiên giữa các yêu cầu.

>>>Xem thêm: Hiểu thêm về quản lý dự án cho doanh nghiệp

c. Các giai đoạn của dự án

4 giai đoạn của 1 dự án
các giai đoạn dự án

Mỗi dự án đều trải qua 4 giai đoạn kế tiếp nhau:

1. Giai đoạn xác định dự án:

Thiết lập các mục tiêu của dự án, xác định các yêu cầu của dự án, thiết lập cơ cấu tổ chức bộ máy dự án và kết thức giai 1 là một bản văn kiện dự án trình bày những nét chung nhất về dự án như mục tiêu dự án, các yêu cầu, thời gian, ngân sách, cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự, rủi ro.

2. Giai đoạn lập kế hoạch :

 • Xây dựng các kế hoạch dự án – kế hoạch tiến độ
 • Kế hoạch chi phí
 • Kế hoạch huy động và quản lý các nguồn lực
 • Kế hoạch quản lý rủi ro
 • Kế hoạch về quản lý nhân sự dự án
một dự án cần một kế hoạch chi tiết
kế hoạch dự án

>>>Xem thêm:

3. Giai đoạn thực hiện dự án:

Các hoạt động chính của dự án được thực hiện, ví dụ như cầu được xây dựng, phần mềm được viết lệnh.

Trong giai đoạn này công tác quản lý dự án chú trọng vào theo dõi và giám sát tình hình thực hiện các hoạt động của dự án :

 • Kiểm soát thời gian
 • Chi phí, chất lượng
 • Quản lý sự thay đổi, đưa ra các dự báo về thời gian
 • Và chi phí thực hiện dự án

4. Giai đoạn bàn giao và kết thúc dự án:

bàn giao các sản phẩm của dự án cho khách hàng và bố trí lại các nguồn lực dự án. Bàn giao dự án cho khách hàng thường kèm theo đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao các tài liệu kỹ thuật cho khách hàng.

Bố trí lại các nguồn lực dự án thường bao gồm điểu chuyển nhân viên, các trang thiết bị máy móc sang các dự án khác, tổ chức tổng kết đánh giá dự án và rút ra những bài học kinh nghiệm.

>>>Xem thêm: 3 điều cơ bản trong quản trị mà nhà quản lý nên nằm lòng

Sử dụng phần mềm quản lý công việc Jobchat vào việc quản trị dự án

Với Jobchat công việc của doanh nghiệp sẽ được quản lý tập trung thống nhất trên hệ thống của phần mềm. Các công việc được sắp xếp gọn gàng, hệ thống dự liệu đám mây, dữ liệu thời gian thực realtime giúp mọi người dễ dàng chia sẻ dùng chung dữ liệu thông tin. Giúp các công việc giữa các phòng ban thống nhất, dễ dàng truy xuất khi tìm kiếm.

Với phần mềm quản lý công việc – Jobchat lập kế hoạch, quản trị dự án, quản lý nhân sự sẽ dễ dàng hơn. Jobchat giúp bạn tạo và quản lý công việc một cách chi tiết , cụ thể. Đồng thời quan Jobchat người quản lý có thể đánh giá được hiệu quả làm việc của các nhân việc dựa trên sự hiệu quả công việc.

quản lý công việc trong 1 dự án
phần mềm quản lý công việc Jobchat

Điểm nổi bật của Jobchat

Đồng thời với tính năng Mychat giúp việc trao đổi thông tin giữa các cá nhân và nhóm trở nên linh hoạt. Tương tác giữa các bên tạo dựng mối quan hệ thân thiết giữa các đồng nghiệp. Tạo môi trường làm việc năng động, nhân viên thoải mái vì không còn email-họp-deadline. Dễ cân bằng trong cuộc sống.

Giao diện phần mềm trực quan thể hiện được rõ ràng các công việc. Đơn giản cho người sử dụng. Đồng thời Jobchat hỗ trợ đa nền tảng: web, IOS, Android….

Chúc các bạn áp dụng phần mềm Jobchat hiệu quả tạo nên kết quả tích cực cho việc quản trị dự án.