Sở hữu một lực lượng lao động gắn bó giúp cho nhân viên hiểu và cam kết với giá trị và mục tiêu của tổ chức. Điều này không chỉ giúp họ làm việc tốt hơn mà còn giúp họ vượt lên để đạt mục tiêu. Tuy nhiên, không dễ dàng gì để có được sự gắn bó của nhân viên. Đó là cả một sự nỗ lực của cả 2 bên.

Ở đó, tổ chức làm mọi cách để kết nối những nhân viên của mình với nhau. Bên cạnh đó, các nhân viên cũng lựa chọn cách để gắn bó với tổ chức. Đây được xem là mối quan hệ cộng sinh giữa nhân viên và tổ chức, hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu.

>>>xem thêm: Ứng Dụng Quản Lý Công Việc Cho Trợ Lý Miễn Phí

Sự gắn bó của nhân viên là gì?

Một nhân viên gắn bó với doanh nghiệp sẽ tận tâm và cố gắng cống hiến hết mình cho sự thành công chung của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự gắn kết có nhiều mức độ khác nhau. Nó phân ra thành người có sự gắn kết cao, người thiếu gắn kết và người chủ động không gắn kết.

sự gắn bó của nhân viên

Sở hữu một lực lượng lao động gắn kết đồng nghĩa với việc họ đang nắm trong tay một lợi thế cạnh tranh vững mạnh. Trong khi đó, những nhân viên không gắn kết sẽ mang sự phiền não và tiêu cực lan tỏa cho toàn bộ công ty.

Sự gắn bó của nhân viên quan trọng như thế nào?

Theo một cuộc khảo sát tại thị trường tuyển của Úc, 83% chủ doanh nghiệp tin rằng sự gắn bó của nhân viên đóng một vai trò rất quan trọng đối với tổ chức. Và 14% cho rằng nó quan trọng tới một mức độ nào đó. Nhưng báo cáo này chỉ đại diện cho một mẫu nhỏ. Trong thực tế, tỷ lệ này cao hơn hẳn. Điều này cũng đủ thuyết phục rằng sự gắn bó của nhân viên quan trọng đến nhường nào đối với doanh nghiệp của bạn.

>>>Xem thêm: Cách thu phục lòng của nhân viên

Tỷ lệ nhân viên duy trì cao

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một lực lượng gắn bó với tổ chức sẽ ít bị cảm dỗ bởi đối thủ. Và tỷ lệ duy trì làm việc với công ty sẽ cao hơn là những nhân viên không có sự gắn bó. Theo nghên cứu được thực hiện bởi Hội đồng Lãnh đạo Doanh nghiệp chỉ ra rằng: 87% nhân viên gắn bó lâu dài thì khả năng nghỉ việc rất hiếm. Ở một nghiên cứu khác, những người tìm thấy ý nghĩa trong công việc thì khả năng ở lại tổ chức cao hơn gấp 3 lần.

Tỷ lệ nhân viên duy trì cao

Nếu muốn giữ chân đội ngũ nhân viên tài giỏi trong công ty. Tốt nhất thì hãy thiết lập một môi trường làm việc lành mạnh. Khích lệ làm việc và tăng sự hài lòng của nhân viên. Đây là việc quan rọng để cải thiện sự gắn kết của nhân viên.

>>>Xem thêm: Bí Quyết Tận Dụng Công Nghệ Kết Nối Các Nhân Viên Hiệu Quả

Tăng năng suất làm việc

Một tầm quan trọng nữa của sự gắn bó là nhân viên là nhân viên làm việc sẽ sáng tạo và hiệu quả hơn. Doanh nghiệp sở hữu một lực lượng lao động gắn bó sẽ mang lại năng suất cao, khách hàng cũng cảm thấy hài lòng hơn. Từ đó doanh nghiệp tạo ra nhiều lợi nhuận

Tăng năng suất làm việc

Nhân viên kết nối với nhau hơn

Gắn kết giữa các nhân viên trong doanh nghiệp là nhân viên cảm thấy gắn bó với công việc và nơi làm việc, kết nối với đồng nghiệp của họ. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết sẽ khuyến khích giao tiếp dẫn đến tăng năng suất trong công việc.

>>> Bài viết liên quan: Cách Giải Quyết Tình Trạng Nhảy Việc Của Nhân Viên