Chuyên mục: Tính năng

Mỗi dự án thực hiện, cần phải có sự thống kê thường xuyên. Nhằm theo dõi và đưa ra những hướng đi chính xác cho dự án đó. Tính năng thống kê Jobchat sẽ là cánh tay phải đắc lực giúp bạn làm tốt điều đó. Với giao diện dễ dùng, tính năng thống kê […]

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.