Export Excel

Excel là một trong những công cụ văn phòng rất phổ biến và cần thiết trong hoạt động thực hiện công việc của nhân viên. Hiểu được tầm quan trọng đó của excel đối với công việc của nhân viên, JobChat đã hỗ trợ xem trước các file dữ liệu excel cũng như cho phép xuất dữ liệu ra file excel JobChat.

Các bước để xuất dữ liệu ra Excel

Chọn dự án

Lựa chọn thuộc tính và Xuất excel

Lưu ý: Dữ liệu được xuất ra file excel theo dữ liệu bạn đã lọc trong dự án.

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.