Hướng dẫn sử dụng nhanh

Sơ đồ tổng quan sử dụng JobChat

Để làm việc với JobChat, truy cập địa chỉ JobChat.vn để đăng ký thành viên.

Đăng nhập nếu bạn đã đăng ký tài khoản

Tạo dự án với JobChat

Những nơi bạn có thể tạo dự án

Tùy chọn cho dự án của bạn

Thêm thành viên

Tạo công việc với JobChat

Mở giao diện tạo công việc

Nhập các thông tin cần thiết cho công việc của bạn

Hoàn thành công việc

Giao diện Chat. Nơi trao đổi thông tin và công việc.

Giao diện danh sách, hiển thị theo nhóm công việc, giúp thành viên có thể dễ dàng tổng hợp các công việc trong một giai đoạn hay nhóm công việc.

Giao diện Kanban. Nơi hiển thị tổng quan dự án dưới dạng các bảng công việc. Người dùng dễ theo dõi và quản lý tiến độ công việc của dự án.

Mỗi dự án thực hiện, cần phải có sự thống kê thường xuyên. Nhằm theo dõi và đưa ra những hướng đi chính xác cho dự án đó.

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.