Kết bạn

Điều tất nhiên khi tạo tài khoản JobChat  thì việc tìm kiếm bạn bè để kết bạn trao đổi công việc là thao tác mà bất cứ ai cũng thực hiện ngay sau đó. Bạn có thể tìm kiếm bạn bè cho mục đích công việc,hay kết bạn với những thành viên, nhóm làm việc của bạn. JobChat giúp chúng ta mở rộng mối quan hệ bạn bè trong công việc.

Kêt bạn trong JobChat

Để thực hiện viện kết bạn, người dùng có thể tùy chọn biểu tượng + hoặc biểu tượng ở danh sách bên trái.

Sau khi chọn sẽ xuất hiện hộp thoại kết bạn. Người dùng có thể kết bạn bằng danh sách gợi ý, email hoặc số điện thoại, tìm kiếm bạn bè.

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.