Lọc tin nhắn

Để thuận tiện cho việc theo dõi nội dung công việc hay tin nhắn hệ thống, người dùng sử dụng tính năng lọc một cách hiệu quả.

Tất cả: Hiển thị tất cả tin nhắn có nhắn đến mình và tin nhắn hệ thống

Chỉ tin nhắn: Chỉ hiển thị tin nhắn

Chỉ thông báo: Chỉ hiển thị các thông báo hệ thống có liên quan đến mình

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.