Lọc trong dự án

Có thể mở hộp thoại lọc bằng cách nhấn Ctrl + F hoặc di chuyển vào Ô  tìm kiếm ở giao diện kanban.

Lọc trực tiếp bằng cách nhấn chuột vào nhãn dán, người thực hiện, nhóm công việc… Tại công việc cụ thể.

Để lọc theo nhãn dán. Người dùng nhấn vào nhãn dán ở Công việc. Tương tự, bạn có thể lọc theo nhóm công việc, hoặc kết hợp nhiều dữ liệu để lọc.

Lọc trong hộp thoại

Nhấn Ctrl+F hoặc nhấn chuột vào ô tìm kiếm bên dưới tên dự án

Xuất hiện hộp thoại, chọn các mục để lọc dữ liệu phù hợp mới mong muốn của bạn

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.