Nhãn dán

Công việc của bạn sẽ chuyên nghiệp và dễ dàng quản lý hơn khi sử dụng tính năng tạo nhãn công việc Jobchat. Cùng xem hiệu quả của gán nhãn công việc và cách tạo nhãn công việc trên Jobchat ngay dưới đây. Nhãn công việc để phân chia, sắp xếp hoặc highlight, làm nổi các nhiệm vụ quan trọng. Gán nhãn sẽ giúp công việc hiệu quả hơn. Bạn còn có thể chọn màu cho mỗi nhãn, tăng độ nhận diện công việc, dễ tìm kiếm. Tính năng hữu ích này đã được đội ngũ 3ctech ứng dụng, xây dựng nên tính năng tạo nhãn công việc, bạn có thể quản lý công việc thông minh bằng các bộ nhãn riêng và phân loại màu cho từng nhãn dán. 

Tạo nhãn dán

Để tạo nhãn dán, bạn nhấn chuột vào biểu tượng bên phải tên dự án, chọn đến Nhãn. Lưu ý, chỉ có Admin hoặc Owner mới có quyền thêm mới nhãn.

Bạn cũng có thể tạo nhãn dán bằng cách vào chi tiết công việc, chọn nhãn dán, sau đó thêm nhãn dán.

Xuất hiện hộp thoại, đặt tên, chọn mã màu và nhấn lưu.

Chỉnh sửa và xóa nhãn dán

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.