Trợ lý là một công việc đòi hỏi nhân sự phải tỉ mỉ, độ chính xác cao cũng như sự linh hoạt. Với việc phải sắp xếp quản lý công việc lên đến hàng trăm đầu mục mỗi ngày thì việc áp dụng phần mềm quản lý công việc trợ lý – Jobchat giúp bạn quản lý hiệu quả công việc một cách dễ dàng.

Công việc của một người trợ lý

 • Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến dự án của doanh nghiệp như: thu thập và phân loại dữ liệu, lưu trữ hồ sơ, gửi tài liệu cho nhân sự và các bên liên quan……
 • Hỗ trợ các bộ phận dự án.
 • Lên kế hoạch và sắp xếp các cuộc họp theo sự phân công của trưởng dự án cũng như ban giám đốc.
 • Tham dự và ghi lại biên bản, nội dung chính trong các cuộc họp trong khuôn khổ các dự án được giao.
 • Xây dựng các chiến lược kế hoạch cho công việc, dự án.
 • ……………….

Với phần mềm quản trị việc – người trợ lý làm được gì?

 • Sắp xếp, phân bổ công việc hợp lý theo thời gian
 • Thể hiện được mức độ ưu tiên công việc
 • Đánh giá hiệu quả công việc trợ lý
 • Tùy biến quy trình công việc trợ lý riêng phù hợp cho từng doanh nghiệp

Áp dụng phần mềm quản lý công việc trợ lý Jobchat vào doanh nghiệp sẽ giúp:

 • Tăng hiệu quả làm việc lên 250%
 • Giảm chi phí quản lý
 • Tài liệu liên quan đến công việc nằm trên cùng một nền tảng
 • Đơn giản dễ sử dụng
 • Hoàn toàn miễn phí
 • Đặc biệt, trao đổi công việc với Sếp dù bất cứ nơi đâu

Làm việc cá nhân – Làm việc Teamwork – Làm việc cùng JobChat!
Download ứng dụng tại:
– Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccc.jobchat
– IOS: https://bitly.vn/2hp

Nếu như bạn muốn trải nghiệm các phần mềm quản lý công việc của jobchat và đặc biệt là phần mềm quản lý nhân viên thị trường.