Hàng ngày doanh nghiệp tùy vào quy mô có thể tiếp nhận đến hàng trăm đề xuất về công việc khác nhau, nếu không có kế hoạch thì người quản lý đề xuất dễ quá tải, không hoàn thành được công việc được giao. Với việc áp dụng phần mềm quản lý đề xuất Jobchat, chúng tôi sẽ hỗ trợ xây dựng quy trình chuẩn để xử lý cho từng doanh nghiệp.

Tại sao nên quản lý các đề xuất

Đôi khi cấp trên, doanh nghiệp nên lắng nghe ý kiến từ nhân viên của mình. Các ý kiến đó có thể là: đề xuất các giải pháp để phát triển doanh nghiệp, ý kiến phàn nàn, đóng góp tích cực… Dù là ý kiến hay đề xuất gì thì nó cũng là một đóng góp giúp phát triển doanh nghiệp hơn.

Hãy luôn luôn lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, để hiểu nhân viên của mình. Việc thấu hiểu và tiếp nhận các ý kiến từ họ là thể hiện sự tôn trọng đối với nhân viên.

Khi tiếp nhận ý kiến từ nhân viên cấp trên sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp công việc và môi trường cho doanh nghiệp mình. Bạn có thể sử dụng thêm phần mềm quản lý công việc để hỗ trợ bạn trong quản lý nhân viên của mình.

Xây dựng quy trình của Phần mềm quản trị công việc.

  • Tạo quy trình quản lý đề xuất
  • Tổng hợp đề xuất, phân bổ xử lý đề xuất đúng người có trách nhiệm.
  • Xử lý đề xuất linh hoạt, tương tác trực tiếp trong mỗi đề xuất

Áp dụng phần mềm quản lý đề xuất Jobchat vào doanh nghiệp

  • Tăng hiệu quả công việc lên 250%
  • Giảm chi phí quản lý
  • Giảm thời gian xử lý công việc bằng giấy tờ
  • Đa nền tảng, dễ sử dụng
  • Hoàn toàn miễn phí
  • Nền tảng công nghệ AI thông minh

Làm việc nhóm, làm việc Teamwork làm việc cùng JobChat!

Download ứng dụng tại:
– Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ccc.jobchat
– IOS: https://bitly.vn/2hp

Nếu như bạn muốn sử dụng phẩn mềm quản lý tiến độ công việc Jobchat và đặc biệt là phần mềm quản lý công việc trợ lý.