Việc sử dụng KPI đã trở nên phổ biến và là công cụ không thể thiếu trong kinh doanh. Trong tất cả mọi lĩnh vực kinh doanh, KPI được sử dụng để giúp cho việc đo lường độ hiệu quả thành công. Nếu cá nhân không xác định được công việc và nhiệm vụ họ cần làm thì năng suất làm việc sẽ trở nên trì trệ. Hơn nữa, nếu không có KPI dẫn đến không đánh giá được năng lực của từng người và hậu quả là đánh giá mang tính khách quan, không công bằng. Phần mềm quản lý KPI của JobChat cho phép bạn chia nhỏ công việc cho người thực hiện. Đảm bảo hoàn thành KPI hiệu quả.

1. Vai trò của KPI trong kinh doanh

Mọi tổ chức đều có thể xây dựng cho mình một hệ thống KPI riêng để theo dõi và đo lường công việc. Có thể áp dụng chỉ số KPI trong kinh doanh như sau:

  • Đánh giá và quản lý công việc:  Đào tạo và tuyển dụng nhân sự. Kiểm soát năng suất của nguồn nhân lực và các vấn đề khác liên quan đến nhân sự.
  • Hiệu quả của bộ phận kinh doanh: Có thể bạn chưa biết, áp đặt một chỉ số KPI chính là tạo một nguồn động lực để nhân viên cố gắng
  • KPI trong chiến dịch Marketing: Bao gồm các công việc như nghiên cứu thị trường, triển khai các kế hoạch đã đặt ra và giám sát tình hình của các hoạt động đó.
  • Quản lý các dự án SEO: Các chỉ số KPI được cáo SEOer áp dụng để quản lý từng giai đoạn của dự án.
Vai trò của KPI trong kinh doanh

Vai trò của KPI trong kinh doanh

Việc sử dụng KPI đảm bảo nhân viên thực hiện đúng trách nhiệm đã được giao một cách cụ thể. Từ đó quản lý đánh giá họ một cách công bằng và có những mức thưởng phạt phù hợp.

2. Tính năng phần mềm quản lý KPI – JobChat

  • Phân công công việc hiệu quả: Phần mềm quản trị công việc cho phép người quản lý tạo công việc cần làm. Chia nhỏ công việc cho từng cá nhân theo năng lực của từng người.
  • Mô tả nội dung công việc: Nhiệm vụ được truyền đạt rõ ràng cho người từng người thực hiện để họ hoàn thành công việc tốt nhất
  • Thời gian hoàn thành rõ ràng: Mỗi một nhiệm vụ sẽ được đặt thời hạn hoàn thành. Giúp người dùng sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành công việc
Tính năng phần mềm quản lý KPI

Tính năng phần mềm quản lý KPI
  • Công nghệ Al giúp phân luồng thông minh
  • Chỉ định người thực hiện và người giám sát, kiểm tra.
  • Những tính năng mới liên tục được cập nhật theo yêu cầu, đóng góp của khách hàng.

Dowload và sử dụng miễn phí tại:

>>> Xem thêm: Phần mềm quản lý bảo hành