Việc quản lý các nhân viên thị trường là một điều rất khó khăn, họ chủ yếu làm việc ngoài doanh nghiệp nên bạn không thể kiểm soát được họ. Vậy có giải pháp nào để giúp quản lý các nhân viên thị trường này? Và giải pháp đó là phần mềm quản lý nhân viên thị trường – Jobchat để quản lý nhân viên hiệu quả nhé.

Nhân viên thị trường là gì?

Là người trực tiếp thu thập thông tin từ khách hàng, tình hình thực tế thị trường, để từ đó cung cấp thông tin giúp nhân viên marketer đưa ra một chiến lược marketing hiệu quả.

Nếu nhân viên nghiên cứu thị trường cung cấp những thông tin chính xác, cụ thể sẽ giúp nhân viên marketing đưa ra những chiến lược phù hợp, hiệu quả cao. Do đó họ cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp.

Công việc của một nhân viên thị trường

  • Tìm kiếm khách hàng cho công ty, doanh nghiệp.
  • Thu thập thông tin, số liệu về các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp
  • Đề xuất các kế hoạch chiến lược kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý nhân viên thị trường-Jobchat

Phần mềm quản lý công việc được xây dựng trên nền tảng AI và dữ liệu realtime thông minh, giuýp cho việc quản lý và trao đổi công việc mang lại hiệu quả cao.

Phần mềm quản trị công việc nhân viên thị trường đơn giản dễ sử dụng. Ngoài ra giúp cho việc phối hợp giữa các bộ phận trong công ty được hiệu quả.

Quy trình làm việc như sau:

  • Nhân viên thị trường thu thập dữ liệu
  • Bộ phận khác tiếp nhận dữ liệu và xử lý
  • Phân loại dữ liệu và chuyển tiếp tục cho bộ phận tiếp theo

Bạn cũng có thể tình chỉnh quy trình làm việc riêng cho mình sao cho phù hợp với tính chất làm việc của công ty.

Tính năng trao đổi công việc phối hợp giúp cho việc quản lý dự án và phối hợp giữa các bộ phận diễn ra dễ dàng!

Xem thêm: