Phương pháp Kanban

Thuật ngữ Kanban, theo tiếng Nhật, “Kan” có nghĩa là “Trực quan” và “Ban” có nghĩa là “Thẻ” hoặc “Bảng“. Ghép lại, Kanban là một chiếc thẻ hoặc bảng trực quan. Kanban được dùng như công cụ trực quan hóa để chỉ rõ những nhiệm vụ mà mỗi bộ phận cần làm để tối đa hóa hiệu quả công việc trong cùng một khoảng thời gian.

Ứng dụng Kanban vào trong dự án JobChat

Khi tạo một dự án JobChat mặc định, sẽ có 3 cột:

  • Việc cần làm: Nơi liệt kê các công việc chuẩn bị được thực hiện trong dự án.
  • Việc đang tiến hành: Công việc đang được thực hiện bởi các thành viên dự án.
  • Việc hoàn thành: Các công việc đã được thực hiện và kiểm tra.

Với JobChat bạn có thể kết nối các cột để tạo thành Quy trình riêng của mỗi bộ phận.

Và tính năng Workflow giúp tự động hóa sao chép và tạo ra công việc mới để kết nối giữa các quy trình.

Nếu bạn không muốn xem tổng thể công việc của dự án thì bạn có thể ẩn đi những công việc không liên quan bằng cách lọc những công việc bạn quan tâm và cần xử lý

Kết quả sau khi tìm kiếm

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.