ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Bằng việc đăng ký dịch vụ của phần mềm quản lý công việc – JOBCHAT (tạm gọi tắt là “Ứng dụng” hay “JobChat”), bạn đồng ý cam kết với các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là “Điều khoản sử dụng”).

Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho Khách hàng về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email contact@jobchat.vn.

Công ty cổ phần JOBCHAT bảo toàn quyền chỉnh sửa nội dung các điều khoản sử dụng này tại bất kì thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý Khách hàng khi có cập nhật trong Điều khoản sử dụng.

I. MÔ TẢ DỊCH VỤ

JOBCHAT là phần mềm ứng dụng tạo ra nhằm nâng cao hiệu quả làm việc dành cho doanh nghiệp được vận hành và phát triển bởi Công ty cổ phần JOBCHAT.

Phần mềm ứng dụng bao gồm một dịch vụ trên web, ứng dụng di động cho phép bạn truy cập và sử dụng một tài khoản JOBCHAT duy nhất. Ứng dụng JOBCHAT có thể chứa thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video, clip âm thanh, bài viết và tin nhắn,… được tạo ra thông qua các tương tác trong quá trình sử dụng dịch vụ.

 • Trong quá trình đăng ký sử dụng ứng dụng JOBCHAT, Khách hàng sẽ tạo tài khoản và mật khẩu.
 • Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
 • Khách hàng thông báo ngay cho JOBCHAT khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào. JOBCHAT không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

II. BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ

JOBCHAT bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên ứng dụng JOBCHAT.

Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của chúng tôi; mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng.

JOBCHAT cam kết:

 • Không sửa đổi các tài liệu được tạo ra bởi Khách hàng.
 • Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép.
 • Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng.

Mặc dù vậy, JOBCHAT có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email) cho một số mục đích nhất định, bao gồm:

 • Thông báo bằng Email đến Khách hàng về các tính năng mới.
 • Liên hệ trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.

JOBCHAT bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của JOBCHAT hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của JOBCHAT. Ví dụ, JOBCHAT có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các Khách hàng của mình.

III. DỮ LIỆU CỦA KHÁCH HÀNG VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên Tài khoản ứng dụng JOBCHAT của Khách hàng. Dữ liệu bao gồm: các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các ý kiến, các nhận xét, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên tài khoản JOBCHAT của Khách hàng;

Khách hàng có quyền sử dụng và kiểm soát việc truy cập dữ liệu được đăng tải trên tài khoản ứng dụng JOBCHAT của Khách hàng. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng gửi đi từ JOBCHAT.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên tài khoản JobChat là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải trên JOBCHAT:

 • Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản
 • Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 • Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Cản trở hoặc phá hỏng ứng dụng JOBCHAT (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép ứng dụng JOBCHAT thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).

Nếu bất kỳ người sử dụng nào được báo cáo là vi phạm quy định, JOBCHAT có quyền đóng tài khoản này bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo thêm.

IV. HỖ TRỢ VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU BỊ MẤT

Hiện tại JOBCHAT có hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động đối với các tài khoản sử dụng ứng dụng trao đổi và quản lý công việc JOBCHAT. Trong trường hợp dữ liệu của Khách hàng bị mất hoặc lỗi thì JOBCHAT có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của JOBCHAT lưu lại.

Thời gian tối đa để JOBCHAT thực hiện phục hồi dữ liệu cho Khách hàng là 01 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện của Khách hàng.

V. ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

1. Từ chối đảm bảo

JOBCHAT không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng ứng dụng JOBCHAT của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc ứng dụng JOBCHAT sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng).

JOBCHAT không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba.

Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem ứng dụng JOBCHAT hoặc thông tin được tạo ra từ ứng dụng JOBCHAT là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

2. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào JOBCHAT đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của:

 • (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng ứng dụng JOBCHAT;
 • (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với ứng dụng JobChat;
 • (3)từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu;
 • (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua ứng dụng JobChat;
 • (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với ứng dụng JobChat; và
 • (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến ứng dụng JobChat.

VI. BẤT KHẢ KHÁNG

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải: thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 03 ngày ngay sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

VII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.

Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.