Bất kể công việc hay dự án nào cũng cần phải có người thực hiện công việc cũng như người theo dõi và nhắc nhở để thực hiện đúng tiến độ của công việc đó. Trên JobChat cũng vậy, để một dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ ta có thể thêm người thực hiện và người theo dõi trên JobChat

Thêm người thực hiện, người theo dõi cho công việc

Trong JobChat bạn có thể thêm người thực hiện và người theo dõi cho công việc hoặc cho cả tiến trình của công việc. Để thêm người thực hiện hoặc người theo dõi cho công việc. Bạn mở công việc lên và click vào thêm người thực hiện hoặc người theo dõi. Ngoài ra bạn có thể thêm nhanh bằng cách đưa chuột vào công việc trong Kanban. Danh sách và thêm người thực hiện, người theo dõi cho công việc.

Thêm người thực hiện hoặc người theo dõi cho công việc.
Thêm người thực hiện hoặc người theo dõi cho công việc.
Thêm nhanh người thực hiện hoặc người theo dõi cho công việc.
Thêm nhanh người thực hiện hoặc người theo dõi cho công việc.

Thêm người thực hiện, người theo dõi cho tiến trình

Để thêm người thực hiện và người theo dõi cho tiến trình. Bạn mở Kanban sau đó đưa chuột về phía trên của tiến trình. Bên trái cột bạn sẽ thêm người thực hiện và bên phải cột. Bạn có thể thêm người theo dõi của tiến trình đó.

Thêm người thực hiện và người theo dõi cho tiến trình.
Thêm người thực hiện và người theo dõi cho tiến trình.

Khi là người thực hiện hay người theo dõi của một công việc/tiến trình nào đó. Bạn sẽ nhận được thông báo khi công việc được thay đổi. Hoặc những trao đổi của mọi người liên quan đến công việc đó.

Tham khảo thêm video dưới đây để được hướng dẫn rõ hơn về tính năng thêm người thực hiện và người theo dõi trên ứng dụng quản lý công việc:

Quản lý công việc của bạn dễ dàng và khoa học hơn với phần mềm quản trị công việc Jobchat. Hãy tải ngay phiên bản này về dùng thử nào!

Sử dụng miễn phí tại đây: https://app.jobchat.vn/

Download ứng dụng tại: