Thêm nhóm công việc

Bạn có thể tạo nhóm công việc từ giao diện “Danh sách” và từ “Công việc”.

Tạo nhóm công việc từ giao diện “Danh sách”

Lưu ý tên Nhóm công việc là duy nhất. Chỉ Admin/Owner mới có thể thêm nhóm công việc.

Tạo nhóm công việc từ màn hình chi tiết công việc

Mở hộp thoại tạo nhóm công việc, nhập thông tin vào Tạo

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.