Thêm thành viên

Có 2 lựa chọn để thêm thành viên, nhấn vào biểu tượng + bên trái ô tìm kiếm hoặc vào chi tiết công việc, thêm người theo dõi hoặc thực hiện, chọn Thêm thành viên. Lưu ý chỉ có quyền Admin/ Owner mới có thể thêm thành viên.

Khi thực hiện thêm thành viên, nếu có trong danh sách bạn bè sẽ được tham gia vào dự án mà không cần xác nhận. Trường hợp người dùng có tài khoản mà không phải bạn bè phải chờ xác nhận. Nếu người dùng chưa tham gia dự án sẽ nhận được email tham gia.

Thêm thành viên trong JobChat

Chọn biểu tượng + để thêm thành viên

Vào chi tiết công việc để thêm thành viên. Điều này rất hữu ích cho việc vừa thêm người thực hiện hay theo dõi công việc.

Sau khi nhập email hoặc số điện thoại, chọn vai trò và Gửi lời mời, chờ xác nhận. Bạn cũng có thể thêm thành viên bằng cách chọn trong danh sách bạn bè.

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.