Tìm kiếm tất cả

Ưu điểm của tìm kiếm trong JobChat

  • Có thể search khi ở bất cứ màn nào 
  • Ai cũng có thể search
  • Có thể  mở hộp thoại tìm kiếm bằng cách nhập từ khóa rồi nhấn Enter
  • Có thể tìm kiếm: tin nhắn, công việc hoặc tài liệu
  • Có thể chọn dự án/nhóm cụ thể để tìm kiếm hoặc tìm kiếm ra từ tất cả dữ liệu mà mình có quyền truy cập
  • Có thể chọn tìm kiếm tin nhắn trong khoản thời gian mong muốn 
  • Tại dữ liệu tìm kiếm ra có thể mở Chi tiết công việc hoặc  đi đến tin nhắn đó trong nhóm/dự án

Mở hộp thoại tìm kiếm

Tìm kiếm theo nội dung tài liệu của bạn

Tùy chọn tìm kiếm

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.