Tin nhắn

Nhắn tin tức thời trực tiếp hoặc với nhóm, để đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Tùy chỉnh tin nhắn của bạn bằng chức năng chỉnh sửa văn bản có định dạng, gắn thẻ mọi người để thu hút sự chú ý và sử dụng các mục bạn yêu thích trong cuộc trò chuyện.

Ứng dụng JobChat có thể nhắn tin ở My Chat, tin nhắn cá nhân, tin nhắn trong dự án, tin nhắn trong chi tiết công việc.

Gửi tin nhắn trong JobChat

Với JobChat bạn có thể trao đổi công việc 1-1, trò chuyện trong nhóm, hoặc trong dự án, dữ liệu gửi đi có thể là đa phương tiện.

Ở màn hình MyChat, người dùng có thể xem tất cả tin nhắn đề cập đến mình (bao gồm tin nhắn cá nhân, trong dự án, trong chi tiết công việc, tin nhắn hệ thống) và tất cả tin nhắn mình gửi đi.

Đây là nơi chứa những tin nhắn bạn cần xử lý. Tin nhắn chỉ mất đi cho đến khi bạn phản hồi.

Để thuận tiện trao đổi công việc, người dùng có thể trao đổi trong một dự án bất kì. To All để thông báo đến tất cả thành viên dự án.

Trong một công việc cụ thể, người dùng cũng có thể nhắn tin  trao đổi. Rất hữu ích cho việc tìm lại nội dung đã trao đổi tại một công việc cụ thể.

Trong một tin nhắn bạn có thể “To” hoặc “Replay”  để người nhận nhận được thông báo. và xác định cụ thể cá nhân được gửi đến.

Ngoài gửi đến cụ thể cá nhân được gửi, bạn có thể trích dẫn tin nhắn, hay tin nhắn cần phải xác nhận.

Bong bóng chat, là MyChat thu nhỏ, người dùng có thể truy cập công việc, nội dung tin nhắn, mà không cần phải đi đến màn hình tin nhắn.

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.