Để giúp quản lý công việc đạt hiệu quả cao hơn thì cần có sự phân quyền đối với các thành phần trong dự án. Vì vậy, đội ngũ IT của 3C Tech đã xây dựng nên tính năng phân quyền Jobchat. Mỗi thành viên sẽ có vai trò và quyền lực riêng. Bài viết sau sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về sự phân quyền này.

Các cấp độ phân quyền trong một dự án

Trong một dự án sẽ có 3 cấp độ như sau:

 • Chủ sở hữu: là người lập ra dự án và có mức độ quyền hạn cao nhất. Chỉ có duy nhất 1 chủ sở hữu trong 1 dự án.
 • Quản trị viên: là người quản lý dự án.
 • Thành viên: là thành viên của dự án.
Các vai trò trong 1 dự án
Các vai trò trong 1 dự án

Các vai trò này sẽ được chủ sở hữu thiết lập khi thêm thành viên vào dự án.

Quyền đối với các thành viên khác trong dự án

Có sự khác biệt trong quyền đối với các thành viên khác giữa 3 cấp độ trên:

 • Chỉ có Chủ sở hữu và Quản trị viên mới có quyền thêm thành viên mới vào dự án.
 • Chủ sở hữu có quyền chỉnh sửa vai trò của tất cả mọi người trong dự án. Và chủ sở hữu được phép chuyển quyền sở hữu cho một người khác. 
 • Khi Chủ sở hữu chuyển vai trò sở hữu cho một người khác thì sẽ mang vai trò mới là Quản trị viên. Và chỉ có Chủ sở hữu mới mới có quyền thay đổi vai trò của bạn.
 • Quản trị viên có thể thay đổi vai trò của các thành viên còn lại. Miễn là họ cùng cấp hoặc thấp cấp hơn. 
 • Không được chỉnh sửa vai trò cao hơn vai trò của bạn trong một dự án. Vì vậy, Thành viên sẽ không có quyền đối với vai trò của bất kỳ ai trong 1 dự án.
Chỉ có Chủ sở hữu và Quản trị viên mới có quyền thêm thành viên mới
Chỉ có Chủ sở hữu và Quản trị viên mới có quyền thêm thành viên mới

Việc phân quyền như trên nhằm tránh sự mất kiểm soát thành viên trong 1 dự án.

Các quyền đối với dự án

Tất cả mọi người có quyền như nhau khi tạo công việc mới, thêm người thực hiện, thêm người theo dõi. Tuy nhiên, cũng có những khác biệt giữa 3 vai trò trong 1 dự án:

 • Thành viên sẽ không thể xóa dự án đã tạo. Cũng như không thể thêm cột tiến trình mới.
 • Chủ sở hữu, Quản trị viên sẽ có quyền chỉnh sửa dự án, xuất file excel dự án. Ngoài ra còn có thể thêm nhãn mới. Nhưng đối với Thành viên dự án thì chỉ có thể thêm nhãn chứ không có quyền chỉnh sửa.
 • Chủ sở hữu cũng có thể nhân bản dự án hoặc đóng dự án. Bạn sẽ không thể thấy dự án đã đóng với vai trò là thành viên được.
 • Khi muốn rời khỏi dự án, Quản trị viên và Thành viên chỉ cần nhấn “Rời khỏi” và xác nhận. Điều này sẽ không gây ảnh hưởng đến dự án. Tuy nhiên, nếu Chủ sở hữu chọn rời khỏi thì dự án sẽ bị xóa.
Một số sự khác nhau trong quyền đối với dự án
Một số sự khác nhau trong quyền đối với dự án

Bài viết này có lẽ đã phần nào giúp các bạn hiểu rõ hơn về tính năng phân quyền Jobchat. Chúc bạn thực hành thành công và có những trải nghiệm thú vị với Jobchat.

Khám phá tính năng phân quyền Jobchat nhiều hơn với video này:

Hãy tải và thử nghiệm ứng dụng Jobchat để hỗ trợ quản lý công việc hiệu quả hơn tại đây:

Sử dụng miễn phí tại đây: https://app.jobchat.vn/

Download ứng dụng tại:

IOS phiên bản 10.0 trở lên: Tại đây