Xây dựng quy trình

Một dự án được triển khai luôn có nhiều bộ phận thực hiện với những vai trò riêng. Để các tiến trình công việc diễn ra trôi chảy và dễ dàng quản lý giữa các bộ phận. JobChat đã cập nhật tính năng xây dựng quy trình công việc riêng cho từng bộ phận trong dự án. Một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn khi bạn triển khai một công việc nhỏ trong một dự án lớn có sự giúp sức bởi tính năng này. Nó giải quyết được những vấn đề chồng chéo trong công việc:

  • Xác định thứ tự trước sau của các bước tiến trình trong quy trình công việc của bộ phận
  • Xác định cụ thể người chịu trách nhiệm của quy trình
  • Các đầu việc của một quy trình được tổng hợp tại một vị trí giúp dễ dàng theo dõi
  • Từng bộ phận biết được đang thực hiện những công việc nào, tiến trình ra sao.

Với một dự án lớn có những công việc lặp đi lặp lại một tiến trình nhỏ. Bạn có thể dễ dàng tạo sẵn tiến trình trước và cài đặt vào công việc một cách nhanh chóng.

 

Kích hoạt tính năng quy trình trong dự án.

Trước tiên chúng ta vào mục chỉnh sửa thêm tính năng Quy trình, bạn bỏ qua thao tác này khi cài đặt dự án bạn đã chọn.

Xuất hiện hộp thoại chỉnh sửa dự án

Tạo quy trình cho dự án.

Có thể tạo từ Chi tiết công việc và từ  icon + phía trên góc bên phải màn hình. Lưu ý mỗi quy trình có ít nhất 2 cột. có thể bao gồm cột hoàn thành hoặc không. Chỉ Admin/Owner dự án mới có quyền tạo. Tên quy trình là duy nhất.

Tạo quy trình từ góc phải màn hình

Tạo quy trình từ Chi tiết công việc

 

Các thao tác để tạo một quy trình

 
Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.